Psicologia Infantil i Juvenil

A l’Acadèmia La Clau oferim un servei d’atenció psicològica a infants i adolescents, atenent les seves necessitats des d’un model integrador. Creiem en la necessitat de dissenyar un pla de tractament personalitzat i adaptat, a partir del qual puguem abastar la problemàtica des de la major proximitat possible.
Alhora, treballem des de la importància de no deixar mai de prestar atenció al context de l’infant i/o l’adolescent, amb l’objectiu de fomentar no només el seu benestar personal, sinó també social i emocional.

Per aquest motiu, treballem atenent les necessitats que puguin aparèixer al llarg del desenvolupament dels nens/es i joves, així com en totes les àrees que conformen el seu entorn, implicant i treballant juntament amb tots els agents que conformen la xarxa de l’infant o adolescent.
És per això que atenem múltiples problemàtiques que poden aparèixer al llarg de l’etapa de desenvolupament infantil i/o juvenil, així com aquelles problemàtiques de caire emocional o relacional.

● Psicologia infantil:
A vegades els infants també tenen pors, senten tristesa i pateixen problemes emocionals com l’estrès. Si bé això es cert, habitualment la seva manera d’expressar-ho és a través del cos (dolors somàtics o dificultats per dormir) o el comportament (plors, rabietes, impulsivitat, etc.)

Per aquest motiu, treballem juntament amb l’entorn de l’infant per detectar dites dificultats que ens permetin fomentar el seu benestar personal i relacional.
Entenem la psicologia infantil no només com una via per tractar problemàtiques actuals, sinó com a eina amb grans beneficis preventius de cara a futures etapes del desenvolupament.

● Psicologia adolescent:
L’ adolescència és una etapa de canvis i dubtes on l’adolescent sent que el seu cos es transforma, però alhora també ho fa el seu món psicològic i social. Sovint esdevé un gran repte poder assumir aquests canvis amb la rapidesa i intensitat amb la que apareixen.
És una etapa molt important, al llarg de la qual es genera la construcció de la pròpia identitat. És per això que habitualment poden sentir-se desorientats i sorgir, com a conseqüència, dificultats emocionals o relacionals.

Alguns dels conflictes més comuns que tractem són: conflictes en la comunicació familiar, dificultats relacionals amb els companys, ansietat, baixa autoestima i/o inseguretat, agressivitat/impulsivitat, trastorns de la conducta (conductes desafiants, manipulatives, conductes de risc), depressió i processos de dol, entre d’altres.