Preparació de proves

Oferim reforç per aquells estudiants que vulguin superar una prova específica, com pot ser:

 

  • Prova d’Accés a la Universitat (PAU)
  • Prova d’accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior
  • Graduat en ESO
  • Altres