Cursos d’estiu

Durant els mesos d’estiu oferim:

  • Cursos d’ampliació de coneixements i entreteniment per gaudir tot aprenent: experiments de física, manualitats diverses i molt més.
  • Reforç durant els mesos d’estiu de cara a preparar les recuperacions d’aquelles assignatures a recuperar al setembre.
  • Preparació per les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) del setembre.