Classes Grups Reduïts

L’acadèmia està orientada principalment a oferir reforç escolar en forma de classes particulars i en forma de classes de grup, amb un màxim de 4 persones.

Aquestes classes en grups reduïts ajunten alumnes d’edats similars i treballen el reforç continu i el seguiment diari de deures, treballs, exàmens, entre d’altres.

El nombre de 4 persones és, segons la nostra experiència, un número que permet dedicar a tots els alumnes el temps adient i de qualitat per a la seva millora de rendiment.

Aquest tipus de classes estan destinades principalment per als alumnes de tots els cicles de primària, ESO i batxillerat.