Política de Privacitat

Responsable del tractament: Academia La clau

Adreça: C/Santa Teresa, 55, Baixos
08302, Mataró

Telèfon: 622417114

Correu electrònic: info@academialaclau.cat

Finalitat del tractament:

Gestionar l’enviament d’informació que ens sol·liciti.
Enviar-los informació sobre els esdeveniments, activitats i informació que considerem que pugui ser del seu interès.
L’informem que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a la direcció del responsable del tractament. Si vostè ho retira, els tractaments que s’hagin realitzat abans continuaran sent vàlids.
Legitimació del tractament: La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat.

Conservació de les dades: Les seves dades es guardaran fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades.

Transferències Internacionals de dades: No es realitzaran transferències internacionals de dades.

Drets de l’interessat:

  • Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seus o no, és a dir, quins són, perquè es fan servir, quant de temps es van a guardar, l’origen dels mateixos i si s’han comunicat o es van a comunicar a un tercer.
  • Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i al fet que es completin les dades personals incompletes.
  • Cancel·lació: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequats, excessius o ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits, inclòs el dret a l’oblit.
  • Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, al fet que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que cessi en el tractament.
  • Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació dels mateixos.
  • Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Exercici dels drets: L’exercici de drets s’ha de fer per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a l’adreça de correu electrònic info@academialaclau.cat